Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De implementatie van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Sinds de start van 2022 is de zorgsector geconfronteerd met de implementatie van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), een significante aanpassing in de wetgeving die invloed heeft op de financiële aspecten van zorgverleners zoals huisartsen, tandartsen en andere zorgprofessionals. Dit stuk geeft inzicht in de doelen en financiële verantwoordelijkheden die voortvloeien uit deze nieuwe wet.

De essentie van de Wtza: De Wtza, die de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangt, is opgezet om de kwaliteit van zorg te verhogen. Het legt de nadruk op meer bewustzijn onder nieuwe zorgaanbieders, grotere transparantie, en verantwoording binnen de sector. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de naleving van deze regelgeving.

Belangrijke bepalingen van de Wtza

  • Nieuwe en bestaande zorgaanbieders moeten zich melden.
  • Er is een vergunningsvereiste.
  • Interne toezicht verplichtingen.
  • Jaarlijkse verantwoordingsplicht.

Focus op jaarverantwoording: Een cruciaal aspect van de Wtza is de jaarlijkse verantwoordingsplicht, waarbij zorgaanbieders voor 1 juni van elk jaar hun verantwoording moeten indienen via DigiMV. Dit geldt voor alle zorgaanbieders die betaald worden vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet, waaronder huisartsen en tandartsen.

De jaarverantwoordingsplicht vanaf 2022: De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) benadrukt deze verplichting om professionelere bedrijfsvoering in de zorgsector te stimuleren. De jaarverantwoording omvat financiële rapportages, aanvullende informatie en een online openbare vragenlijst.

Onderdelen van de financiële verantwoording

  • Uniforme financiële rapportagemodellen volgens de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.
  • Aanvullende documenten zoals accountantsverklaringen of bestuursverslagen voor grotere zorgaanbieders.
  • Een vragenlijst in DigiMV over personeel, organisatie, en patiëntgegevens.

Jaarverantwoording voor 31 mei voor dienstverleners uit basispakket: Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de tijdigheid en nauwkeurigheid van hun jaarverantwoording. De deadline is verschoven van 31 oktober naar 31 mei. Snelboeken biedt ondersteuning bij het tijdig en correct aanleveren van deze financiële documentatie.

Wellicht ook interessant voor u