Belastingmaatregelen In Coronatijd

Betalingsuitstel

Voor wie is deze regeling?

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking.

Wat houdt de regeling in?

Bij de Belastingdienst kun je via een online formulier bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. Zodra het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling.

Uitstel voor 3 maanden is aan te vragen tot 1 oktober 2020, daarmee is de uitstelperiode op 1 januari 2021 voorbij. Daarna begint een betalingsregeling van 24 termijnen. Je kunt betalingsuitstel vragen voor aanslagen:

 • Inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (btw)
 • Kansspelbelasting
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing
 • Diverse milieubelastingen, waaronder energiebelasting en opslag duurzame energie
 • Belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

Voor de energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie) en bpm gelden aanvullende bepalingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt uitstel aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Doe dus op tijd aangifte. Het uitstel geldt voor de belastingschuld op moment van aanvraag, maar ook voor de schulden die er in de 3 uitstelmaanden bij komen. Het uitstel geldt niet voor sociale premies.

Hoe doe ik een aanvraag?

Uitstel aanvragen is binnen de versoepelde regeling eenvoudiger. Nadat je een (naheffings-)aanslag hebt ontvangen vraag je via 1 online formulier in een keer uitstel aan voor het betalen van aanslagen voor de inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) Voor de overige belastingen geef je per belasting apart aan dat je uitstel van betaling wilt.

Voor de aanvraag heb je je DigiD nodig. Is je onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD. Dit wordt verder niet gebruikt. In het formulier geef je de gegevens van het bedrijf op.

Heb je een vof of maatschap? Je aanvraag voor de onderneming geldt niet voor de aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet voor de vennoten of maten. Dien voor iedere vennoot of maat een apart verzoek in.

Langer uitstel nodig?

Langer uitstel van belasting aanvragen door ondernemers kan op 2 manieren.

 1. Heb je een belastingschuld lager dan 20.000 euro? Dan toon je dit aan met je omzetcijfers, waarmee je laat zien dat bestellingen en/of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
 2. Heb je een belasting hoger dan 20.000 euro? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogeheten derde-deskundige, zoals een accountant, belastingadviseur, externe financier of brancheorganisatie. Deze deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen mogen geen bonussen of dividenden uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Periode tot 1 oktober en brief fiscale positie

Vanaf 1 juli hervat de Belastingdienst een aantal taken. De Belastingdienst geeft met een brief duidelijkheid aan ondernemers over hun fiscale positie zodat belastingschulden niet onnodig oplopen. De Belastingdienst houdt hierbij rekening met de effecten van de coronacrisis bij 3 situaties; bijzonder uitstel zonder verlenging, bijzonder uitstel met verlenging of direct belasting periodiek betalen.

Bekijk de voorbeeldbrief:
Brief aankondiging einde bijzonder uitstel eerste 3 maanden (pdf)

Heb je in juli al een brief ontvangen over het bijzonder uitstel van betaling, dan ontvang je een nieuwe brief waarin de Belastingdienst meer duidelijkheid geeft.
Herhaalbrief aankondiging einde bijzonder uitstel eerste 3 maanden (pdf)

Na de zomer ontvang je van de Belastingdienst een brief met een betalingsvoorstel voor de openstaande belastingschuld.

Routekaart

Ondernemers die geen lopend uitstel van betaling hebben, kunnen in juli weer betalingsherinneringen en aanmaningen krijgen. Aankondigingen voor dwangbevelen worden weer verstuurd vanaf augustus, over schulden van vóór de coronacrisis. In september worden weer dwangbevelen verstuurd en dwanginvorderingen over eerdere jaren hervat. Schulden die in coronatijd zijn opgebouwd komen later aan de orde. De Belastingdienst bouwt het bijzonder uitstel van betaling vanaf oktober af. De ‘Routekaart hervatten uitvoering Ondernemers’ is hier te vinden.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn gaat in de periode vanaf 23 maart 2020 tot 1 oktober 2020 tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Die tijdelijke verlaging van het rentetarief geldt per 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli.

Verlagen van voorlopige aanslagen

Verwacht je door de coronauitbraak een lagere winst? Als je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt kun je die verlagen. Je betaalt zo direct minder belasting.

Tussenstand

Het ministerie van Financiën meldt dat tot en met 18 juni ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen kregen voor een bedrag van ruim 10 miljard euro. Bijna een derde van alle bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen kreeg uitstel. Vooral horecabedrijven maakten gebruik van de regeling. Zzp’ers vroegen minder vaak uitstel aan: nog geen 5% van alle zzp’ers deed een uitstelverzoek.

Regelingen voor ondernemers met personeel

Loonheffingsregelingen

 • Thuiswerken door de coronacrisis heeft geen invloed op vaste kostenvergoedingen voor werknemers. Werkgevers mogen voor reiskostenvergoeding of lunchvergoeding blijven uitgaan van de situatie waarop de vergoeding gebaseerd was.
 • Als je niet kunt voldoen aan de administratieve verplichtingen t.a.v. loonheffingen, zal de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je de identiteit van je werknemer niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Zodra je hier wel toe in staat bent, zul je je verplichtingen alsnog moeten nakomen.
 • Als je grensarbeiders uit Duitsland in dienst hebt die door de maatregelen thuiswerken kun je de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2020 mag je 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Deze verruiming van de vrije ruimte kun je gebruiken om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, etc. Ook kun je dit deel inzetten om werknemers klaar te stomen voor de 1,5 metersamenleving. Normaal gesproken is de vrije ruimte 1,7% van je fiscale loon. Boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren. Er moet dan wel voor de loonheffing of de btw uitstel van betaling zijn aangevraagd.
Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd

Je krijgt langer de tijd om je vaste arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. De Belastingdienst verlengt de coulanceperiode tot 1 juli. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die begin dit jaar van kracht werd, moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet.

Hoe zat dat ook alweer? Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie. Het contract moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd en door werkgever en werknemer zijn ondertekend. Ook mag het vaste contract geen oproepcontract zijn. Als een contract niet aan die voorwaarden voldoet, geldt de hogere WW-premie.

De Belastingdienst doet nog een tijdelijke aanpassing om supermarkten en andere bedrijven die het in deze situatie juist extra druk hebben niet te benadelen. Normaal gesproken moet je met terugwerkende kracht het hoge tarief betalen als achteraf blijkt dat je personeel meer dan 30% boven contracturen heeft gewerkt. Die regel geldt voor heel 2020 niet.

Regelingen voor ondernemingen in een bv

Verlaging gebruikelijk loon

Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kan je zonder toestemming vooraf het te betalen gebruikelijk loon verlagen. Deze verlaging zorgt voor minder belastingdruk omdat het loonheffingsdeel van dat gebruikelijk loon mee daalt. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Zo mag de verlaging maximaal gelijk zijn aan de daling van de omzet van je bedrijf. De rekening-courantschuld of het dividend mogen ook niet toenemen door het lagere loon.

Coronareserve voor vennootschapsbelasting

Het verlies over dit jaar mag je in je aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van vorig jaar (carry back). Dat kan nu sneller dan normaal, wat ertoe kan leiden dat je over 2019 een belastingverlaging of zelfs om een teruggaaf krijgt. Normaal gesproken mag er pas verrekend worden nadat je aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet je in de regel al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Dat zou voor veel ondernemers in nood te lang duren.

Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) ontmoedigd. De beoogde ingangsdatum van de wet wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Als dga heb je zo tot eind 2023 om je voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen.

Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

Urencriterium versoepeld

Kom je door de coronacrisis tussen begin maart en eind september niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek.

De maatregel wordt ook toepasbaar voor seizoensafhankelijke branches als de horeca en festivalbranche. Ondernemers in die branche mogen uitgaan van het aantal gewerkte uren in de piekperiodes van andere jaren.

Ook het urencriterium bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van 16 uur per week of 800 uur per jaar is versoepeld. De Belastingdienst gaat er vanuit dat ondernemers in deze categorie 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

Regelingen voor jou privé

Hypotheek

Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kun je niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. Je loopt dan het risico dat de aftrek van rente in gevaar komt. Er is nu goedkeuring om een betaalpauze in te lassen. Meld je voor 1 oktober bij je hypotheekverstrekker. De betaalpauze moet uiterlijk op 1 oktober 2020 ingaan en mag maximaal 6 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaal je later, in overleg met de hypotheekgever. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Overige belastingmaatregelen

Btw-regelingen

 • De Belastingdienst noemt het ongewenst dat uitlenen van personeel in de zorg leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom is het uitlenen van zorgpersoneel tot 1 oktober vrijgesteld van btw.
 • Als je gratis medische hulpgoederen of -apparatuur beschikbaar stelt aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen is de schenking tot 1 oktober 2020 vrijgesteld van btw.
 • Op online sportlessen was tot 1 juli het lage btw-tarief van 9% van toepassing omdat sportscholen en dergelijke verplicht gesloten waren.
 • Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 oktober is het btw-tarief op mondkapjes 0%. Dit geldt voor alle typen mondkapjes en voor alle verkopen, dus ook voor de commerciële verkoop. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21%.

Aan al deze maatregelen zijn voorwaarden verbonden.

De Nederlandse btw-tarieven worden niet tijdelijk verlaagd, anders dan in een aantal Europese landen.

Dien op tijd je aangifte btw in, ook als er niets is af te dragen of terug te vorderen (nihilaangifte). Zo voorkom je een boete. Heb je minimaal één jaar geen btw afgedragen of in aftrek gebracht? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat je onderneming is gestopt en stuurt je een brief. Ben je niet gestopt? Reageer dan op tijd naar de Belastingdienst.

Uitstel voor grootverbruikers energie

Voor de energiebelasting is een aparte regeling bedacht: energieleveranciers brengen voor de maanden april tot en met september geen energiebelasting, opslag duurzame energie of btw hierover in rekening bij bedrijven die maandelijks een factuur krijgen over het werkelijke verbruik. Doel is te zorgen dat het uitstel voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt. Uiterlijk in december 2020 worden deze bedragen alsnog in rekening gebracht.

Bron: https://www.kvk.nl/corona/belastingmaatregelen-in-coronatijd/

Wellicht ook interessant voor u